Red Bull Kart Fight
Θέση Κατάταξη Όνομα Age KG Καλύτερος χρόνος S1 S2 S3 Ημερομηνία Καιρός

Red Bull Kart Fight has ended

{{ rank.pos }}
{{ rank.full_name }}
{{ rank.age }}
{{ rank.weight }}
{{ rank.best_time_with_weight }}
{{rank.s1}}
{{rank.s2}}
{{rank.s3}}
{{ rank.date }}
{{ rank.pos }}
{{ rank.full_name }}
{{ rank.age }}
{{ rank.weight }}
{{ rank.best_time_with_weight }}
{{rank.s1}}
{{rank.s2}}
{{rank.s3}}
{{ rank.date }}


Πώς να πάρετε την επόμενη θέση
Τύπος go kart
Driver
Expert
Racer

Red Bull Kart Fight

Red Bull KART FIGHT e картинг надпревара за всички любители на този спорт над 18 години.

 

Всеки пилот, който участва в КВАЛИФИКАЦИИТЕ получава 20% ОТСТЪПКА, от цената на обиколките.

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Шампионатът ще провежда на четири картинг писти в България (София Картинг Ринг, Картинг писта „Лаута“ в Пловдив, Картинг писта Варна и Биго Карт – Стара Загора). Четирите картинг писти са домакини на КВАЛИФИКАЦИИТЕ, а Картинг писта „Варна“ ще е домакин на Финала.

 

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

- КВАЛИФИКАЦИИ – в рамките на две седмици (по обявен график) всяка една картинг писта ще е домакин на индивидуални квалификации. В квалификациите целта е постигането на най-бърза обиколка с определения за пистата тип картинг.  

За финал се класират ТРИМАТА участника на всяка писта с най-бързи обиколки

- ФИНАЛ – провежда се на Картинг писта Варна във Варна на 15 септември. В него участват 12 пилота (по трима класирани от всяка една Квалификация). Най-добрият състезател ще спечели титлата Red Bull Шампион на България и незабравимо изживяване от света на Red Bull!

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За участие в индивидуалните квалификации, пилотите трябва да отговарят на следните условия:

- Навършени 18 години към датата на пилотиране (за потвърждение на възрастта може да бъде изискана лична карта от касиерите на пистата)

- Регистрация в уеб платформата RaceFacer.com (Ако имате вече регистрация може да се присъедините към лигата от нея, ако нямате трябва да направите нова). Препоръчително условие при регистрация е коректно попълване на имейл и мобилен телефон, през които ще се осъществи връзка при класиране за следващ етап.

- Заявка за участие в шампионата Red Bull Kart Fight 2018 (онлайн чрез присъединяване към Лигата)

- До участие не се допускат пилоти с професионални лицензи издадени от местни или чужденстранни картинг федерации

- Участници в нетрезво състояние или под видимо въздействие на упойващи вещества няма да бъдат допускани за участие

- Участник може да бъде дисквалифициран от шампионата при неспазване правилата на ред и безопасност на картинг пистите

- Всеки един участник, отговарящ на горните условия, може да вземе участие в квалификации и регионални финали на всяка една от четирите картинг писти. Ако даден участник придобие право на класиране за Финал от повече от една Квалификация, то под внимание му се взема първото по дата класиране, а от следваща Квалификация за ФИНАЛ се класира следващият в подреждането (Пример: Ако състезател завърши на 3-ро място в първата Квалификация и на 2-то място във втората Квалификация, то той се класира за Финал на база постижението си от първата Квалификация, докато от втората Квалификация за Финал се класира завършилия на 4-то място)

 

ГРАФИК НА ШАМПИОНАТА

 

КВАЛИФИКАЦИИ

Картинг писта БИГО КАРТ, Стара Загора – от 13.08 до 26.08.2018

СОФИЯ Картинг Ринг – от 20.08 до 02.09.2018

Картинг писта Лаута ПЛОВДИВ – от 27.08 до 09.09.2018

Картинг писта ВАРНА – от 31.08 до 14.09.2018

Заб: Квалификациите продължават до края на работния ден на последната дата на всяка писта.

 

ФИНАЛ

Картинг писта ВАРНА – 15 септември 2018 (събота), 19:30 часа.
Пилотите задължително трябва да са на пистата най-късно в 17:30 часа.

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ – За участие в индивидуалните квалификации няма допълнителни такси за участие освен пазарната стойност на предлаганите от пистата картинг сесии. Всеки участник има възможност за неограничен брой обиколки на пистата в рамките на двете седмици индивидуални квалификации. Участниците заплащат направените обиколките по ценоразписите на четирите писти. В рамките на индивидуалните квалификации всеки участник в шампионата използва 20% ОТСТЪПКА за пилотиране на съответния тип картинг, времената, от който са валидни за класиране.

 

Заб: Отстъпката от 20% НЕ СЕ комбинира с персонални отстъпки и други промоции

 

ФИНАЛ – без такси

 

 

ТИПОВЕ КАРТИНГИ УЧАСТНИЦИ В ШАМПИОНАТА

Двата етапа на шампионата Red Bull Kart Fight 2018 се провежда с точно определен тип картинги на всяка една от четирите картинг писти, както следва:

Картинг писта ВАРНА – картинг тип RX7

Биго Карт СТАРА ЗАГОРА – картинг тип GT3

Картинг писта Лаута ПЛОВДИВ – картинг тип RX7

СОФИЯ Картинг Ринг – картинг тип RX8

 

 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕТАПИТЕ

Всеки един от двата етапа на шампионата се провежда по точно определен регламент описан по-долу

 

ЕТАП 1 - КВАЛИФИКАЦИИ

Всеки, който иска да участва разполага с 14 дни, за да постигне най-добро време, на някоя от посочените писти по избор. ТРИМАТА най-бързи състезатели от всяка писта, ще се класират за Финал.

С оглед на равнопоставеността на участниците се въвежда коефициент “К”, с който ще се добавя допълнително време към обиколка на по-леките участници.

Всички пилоти, които ще участват в шампионата, трябва да въведат актуалните си килограми в профила си в RaceFacer.com, като контролът на килограмите ще се извършва на място на всяка една картинг писта преди провеждане на сесиите.

Базисното тегло е 75 кг. Всички по-леки участници добавят 0,4 секунди към постигнатото време за всеки 10 килограма под базисното тегло.

По време на квалификациите е абсолютно забранена помощ от други пилоти на пистата изразява ще се в побутване с по-мощен картинг. Ако бъде установено подобно нарушение то провинилият се пилот ще бъде дисквалифициран от състезанието.

Заб: Организаторите си запазват право за промяна в регламента за Квалификациите, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно.

 

ЕТАП 2 – ФИНАЛ

КВАЛИФИКАЦИЯ – 5 минути (жребий за картовете и изравняване на килограмите на пилотите), (класирането е на база най-бърза обиколка в рамките на 5-те минути)

1-ВИ МАНШ – Състезание в ПРАВА посока на пистата, 10 минути, 1 задължително спиране в бокса. Стартова решетка на база времената от квалификацията, Старт тип „Льо ман“ “ (при сигнал за старт до картинга се отива с тичане, сядане и потегляне, картовете са наредени по дължината на правата). Номерата на картингите са на база жребия преди квалификацията.

Задължителното спиране в бокса не може да бъде в последната обиколка на състезанието.

2-РИ МАНШ – Състезание в ОБРАТНА посока на пистата, 10 минути. Номерата на картингите са на база касирането от 1-ви манш (Първият взема картинга на последния, втория на предпоследния и т.н.). Летящ старт. Стартовата решетка е на база финиширането в първи манш.

3-ТИ МАНШ – Състезание в ПРАВА посока с допълнителен шикан на правата, 10 минути - 1 задължително спиране в бокса. Номерата на картингите са на база касирането от 2-ри манш (Първият взема картинга на последния, втория на предпоследния и т.н.). Старт от Стартова решетка. Стартовата решетка е на база финиширането във втори манш.

Задължителното спиране в бокса не може да бъде в последната обиколка на състезанието.

ТОЧКУВАНЕ: За класирането във всеки един от трите манша се дават определен брой точки според следната таблица:

Място

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Точки

15 т.

12 т.

10 т.

9 т.

8 т.

7 т.

6 т.

5 т.

4 т.

3 т.

2 т.

1 т.

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: Крайното класиране в състезанието се определя на база спечелените точки от трите манша на ФИНАЛА. При равенство в точките следващият показател е най-предното класиране на даден пилот в маншовете (Например, ако пилот има 1-во, 5-то и 8-мо място и общо 40 точки, а друг пилот има 2-ро, 4-то и 8-мо място също има 40 точки, то победител е пилотът, който има едно 1-во място). При абсолютно равенство се сравняват най-бързите обиколки в цялото състезание.

 

Заб: За Финалът ще бъде обявен главен съдия, който ще следи за правилата на пилотиране по време на състезанията. В компетенцията на главният съдия е налагането на наказания. Главният съдия ще запознае участниците с правилата и възможните наказания непосредствено преди старта на състезанието.

 

Заб: Организаторите си запазват право за промяна в регламента за Финалът на база атмосферни условия или други причини, които променят фактическата обстановка. За всяка една промяна в регламента участниците във Финала ще бъдат уведомени своевременно.