Συνδεθείτε τώρα

Κατάταξη με πόντους

Позиция
Ранк
Име
Точки
от позиция
от км
от предизв.
от шамп.
1
3530 p.
100 p.
3430 p. (3430.59 km)
0 p.
0 p.

2
2698 p.
100 p.
2598 p. (2598.4 km)
0 p.
0 p.

3
2386 p.
93 p.
2293 p. (2293.83 km)
0 p.
0 p.

4
2115 p.
100 p.
2015 p. (2015.3 km)
0 p.
0 p.

5
2094 p.
91 p.
2003 p. (2003.05 km)
0 p.
0 p.

6
1785 p.
100 p.
1685 p. (1685.04 km)
0 p.
0 p.

7
1613 p.
98 p.
1515 p. (1515.5 km)
0 p.
0 p.

8
1598 p.
99 p.
1499 p. (1499.4 km)
0 p.
0 p.

9
1451 p.
100 p.
1351 p. (1351.35 km)
0 p.
0 p.

10
1439 p.
100 p.
1339 p. (1339.23 km)
0 p.
0 p.

Φόρτωσε περισσότερα

Πώς να πάρετε την επόμενη θέση
Τύπος go kart
Driver
Expert
Racer

Welcome to RaceFacer.com
This is the new name of the first social network for karting tracks and drivers!
Network of friends. Tracks. Karting community.
;