Σχετικά με την εφαρμογή RaceFacer

Το RaceFacer είναι ο τόπος όπου οι οδηγοί μπορούν να μοιραστούν το πάθος τους για go karting.
Μια κοινότητα που βοηθά στη σύνδεση μεταξύ πιστών και οδηγών.

Η αποστολή του RaceFacer είναι να παρέχει στις πίστες go kart μια παγκόσμια λύση για λογισμικό χρονομέτρησης, εξοπλισμό και υπηρεσίες, στην πιο ανταγωνιστική τιμή στην αγορά.

Με γνώμονα το πελατολόγιο και τις επιχειρήσεις, το σύστημα διαχείρισης της γραμμής μας είναι το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση ενός κέντρου go-kart και για την αύξηση της κερδοφορίας του.

Δημιουργημένο από ιδιοκτήτες πιστών go kart , για τους ιδιοκτήτες πιστών go kart, το RaceFacer.com είναι το πρώτο κοινωνικό δίκτυο για πίστες και οδηγούς παγκοσμίως, ειδικά σχεδιασμένο για τον τομέα ενοικίασης go-kart.

Το RaceFacer βασίζει την καθημερινή του εργασία στην Καινοτομία, την Απόδοση και την Ευελιξία. Το Λογισμικό μας είναι αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε πλήρως εντός πιστών go kart, το οποίο ενισχύει σαφώς τις ικανότητες και την προσαρμοστικότητα του.

Global solution
For go-kart-centers
Timing software, hardware and services.
The first social network for tracks and drivers
Track management system
Κιόσκι Σημείο πώλησης Λογισμικό χρονομέτρησης Διαχείριση περιόδου Race karts module Οθόνες HR system
Online booking and payment Calendar Garage Bar and shop Αναφορές Integrations
Marketing system
Customer insights Karting insights Product insights Financial insights Best times filter Create groups
Campaign manager, e-mails, sms and notifications Πρόγραμμα αφοσίωσης Membership cards Voucher system
Multi-activity centers calendar
Race and championship management
RaceFacer mobile application
For tracks
Ιστότοπος πίστας Fan club Track Locator Online κρατήσεις Events Ειδοποιήσεις και μηνύματα Sector times integration Private leagues Other social network integrations
(FB, VK, WeChat, Instagram)

The first social network for karting tracks and drivers

Το RaceFacer είναι μια μοναδική διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι οδηγοί από όλο τον κόσμο μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους και τα επιτεύγματά τους. Χάρη σε διάφορες ταξινομήσεις, στόχους και κίνητρα επικοινωνίας, τα κίνητρα των οδηγών φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο!

Προσχωρώντας στο πρώτο παγκόσμιο δίκτυο go kart για τους οπαδούς του Karting, οι πίστες επεκτείνουν τη φήμη τους σε διεθνές επίπεδο και ενισχύουν το ενδιαφέρον των οδηγών για την οδήγηση go-karts.
For drivers
Driver profile Results Ranking points Rank level Friends Προκλήσεις Messages Compare sector times Other social network integrations
(FB, VK, WeChat, Instagram)

Explore latest RaceFacer software features

The most cost effective go karting management and timing software

Multi-activity calendar

It is specially designed for multiactivity centers and gives detailed information about all the reservations, their duration and time frame for each activity separately or for all of them together. Easy management of schedules depending on the occupancy of the venue. Synchronization between online and internal bookings. An easy way to add on sale or upsell, thanks to the booking history.

Online payment for bookings and vouchers

RaceFacer karting software offers option for online payment. Payments can be received for all kind of bookings, products and Gift Vouchers. With the online payment system you will avoid crowd at the POS and it is very effective especially for group bookings. Great opportunity to sell Gift vouchers. RaceFacer has integration with the most popular payment systems.

Races and championships

This module allows you to create tailor-made races, events and championships (Endurance and Sprint) in a fast and simple way. It is quick and easy to input drivers’ information, race specifics and various regulations. There is an option for defining different point systems, penalties and weight equalizing. Once you have created certain race template, there is no need to do it again, just click it and start the race. The virtual commentator will keep everybody updated on what is going on at the track all the time.

Explore all software features

You want effective marketing campaigns

Use your customers database
and increase your popularity

Scroll down to explore features

Λογισμικό marketing

Identify and analyze karting track efficiency by using several insights - customers, products, karting and financial. Thanks to them, you will have complete overview of the business and customers’ behavior in order to create promotions and events. RaceFacer karting management system effectively segments the market, delivering the right incentive at the right time to the right customer. Thanks to the connection with RaceFacer karting social network it is very easy to create target groups according to different objectives and to contact them via e-mail, sms or notification.

Πρόγραμμα αφοσίωσης

FaceRacer Loyalty program provides customers with the opportunity to earn discounts, based on different objectives. Go kart centers can be part of the Global Loyalty program and to have their own.

Online gift vouchers

Online sale of different types Gift vouchers. Receive secure payments for them and know exactly the revenue that they bring you. Quick, easy and functional. Some of the best features are: vouchers for one or combination of activities, custom design, great gift or for personal usage, Secure payments, reporting and many more.

Membership Card

The tracks can provide drivers with or sell them membership cards with personal discount or additional driving time. They can be with customized design, QR code or magnetic strip. Through a membership card, the driver can be easily recognized on POS.

RaceFacer offers custom made magnetic cards

Explore all marketing features

Learn more about RaceFacer

Track management system

RaceFacer Track Management System is a complete and functional management system for Go-kart centers, which automates most of the processes, speed up the customer flow and optimizes marketing and management decisions.

Μάθετε περισσότερα