Лого на пистата
Варна Картинг
Варна, България
1050 м
Затворено
10:00 AM - 10:00 PM
За първи път тук
Регистрация

Какво трябва да направя, когато отида първо на пистата?

При първо посещение на пистита може да направите регистрация в  RaceFacer на таблетите разположени около рецепцията. С тази регистрация ще можете след пилотирането да разгледате Вашите резултати, да видите на кое място е времето Ви спрямо другите на пистата по възрастова група, категории: мъже/жени и тип картинг.

Ако вече имате направена FaceRacer регистрация ще трябва само да я потвърдите.

 

Трябва ли да нося документ за самоличност?

Да, при първа регистрация удостоверяването на данните е задължително.

 

Трябва ли да попълвам някаква декларация?

С попъването на формата за регистрация на таблетите и потвърждението й, автоматично на рецепцията се разпечатва бланка-декларация с Вашите данни, с чието подписване Вие се съгласявате с условията на пилотиране на "Картинг писта Лаута“. За деца до 16 г., декларацията трябва да е разписана от родител или пълнолетен придружител.

 

Трябва ли да си закупя карта, за да карам?

Не, карта не се купува. След попълване на декларация при първото посещение на пистата, се прави регистрация на всеки клиент. При натрупани 100 обиколки се издава карта за отстъпка.

Каране и картове

Трябва ли да нося по специално облекло, когато идвам да карам на пистата?

Добре е да сте с удобен екип и най-вече с удобни обувки, за да се чувствате комфортно, пилотирайки картинг. От касата трябва да си закупите боне, което се слага под каската и си остава за вас. Забранено е да се кара картинг с шалове и други развяващи се дрехи. Дългите коси трябва да бъдат вързани задължително.

 

Къде ще се съхраняват личните ми вещи, докато карам на пистата?

Необходимо е да оставите телефони, ключове и други вещи, които могат да изпаднат от джобовете ви, в сейфовете на пистата.

 

Задължително ли е използването на боне?

Да, задълително е, заради многократната употреба на каските и спазване на хигиена. От касата на пистата трябва да си закупите боне, което се слага под каската и остава за Вас. При следващото си посещение можете да ползвате Вашето лично.

 

От колко години и на каква височина може детето да кара картинг?

Минималната височина за пилотиране на картинг е 140 см. На всяко дете до 12 години се поставят специални яка и жилетка.

 

При какви условия могат да бъдат пилотирани картинги TB390 и RX250?

За пилотирането на тези картинги трябва да са покрити съответните нормативи време за обиколка с картинги по-нисък клас. Нормавитиве може да видите в секция "Картинги" и "Цени".

 

Може ли дете на 12 г. да пилотира картинг TB Kart 390 сс и при какви условия?

Може, ако покрие норматив от предваритело зададено време на пистата и има височна над 140 см. За ненавършилите 14 години се попълва декларация от родител за съгласието детето да кара GT5 270 сс картинг..

 

От кого може да се пилотира двойният карт?

Двойният картинг е за възрастен и дете до 9 години, като възрастният трябва да има минимум 16 години.

 

Ако си купя обиколки, трябва ли да ги използвам наведнъж?

Да, трябва да бъдат използвани наведнъж.

 

Как се случва и колко време отнема едно състезание?

Състезането се организира за минимум 8 човека за Sodi RX7 картове. Състои се от 3 обиколки за време (полпозишън), като се засича втората обколка, стартова решетка, светофар (начало) и 10 състезателни минути до кариран флаг, плюс една обиколка за прбиране в бокса. Времетраенето е между 15 и 20 минути.

 

Колко души могат да се състезават в един момент?

15-20 души могат да крат едновременно в зависимост от възрастта и опита на пилотите.

 

Трябва ли да мина някакво обучение предварително?

Всеки състезател преминава през кратък задължителен инструктаж за безопасност. На брифингът ще Ви обяснят и значението на всеки флаг, знаци за безопасност, а също и как да работите с картинга. В бокса при тръгване инструктрорът, ще ви накара един или повече пъти да тръгнете и спрете, за да провери уменията ви.

 

Трябва ли да имам опит, за да се карам карт?

Не се изисква състезателен опит. Всеки пилот ще бъде информиран относно безопасността правила писта, значението на флаговете и означенията, експлоатацията на картинга.

Отстъпки и други условия

Какви отстъпки може да се използват?

Всеки клиент с регистрация в RaceFacer.com може да се възползва от отстъпка при натпурване на километри. С всяко негово пилотиране в неговия RaceFacer профил се натрупват изминатите километри (Обиколки). При достигане на 100 пилотирани километра получава членска карта, даваща право на 10% отстъпка. За всички други бонуси следете на RaceFacer.com

 • При натрупани 100 километра, клиентът получава сребърна карта 10% отстъпка.
 • При натрупани 500 километра – златна карта и 20% отстъпка.
 • При натрупани 1000 километра – платинена карта и 30% отстъпка.
 • Издаването на картата е безплатно, но при изгубена карта цена за преиздаване е 5 лв.
Правила за сигурност при пилотиране на картинг

Моторните спортове могат да бъдат опасни! Задължително се запознайте и спазвайте правилата за безопасност!

 • Опасно е пилотирането на картинг с отворени обувки (като сандали, джапанки, чехли и т.н.), както и обувки на висок ток. Задължително е връзките на обувките да бъдат здраво завързани.
 • Абсолютно се забранява пилотирането на картинг с пусната дълга коса (косата трябва да бъде вързана). Забранява се носенето на шалове, отворени дрехи или други застрашаващи безопасността аксесоари, които биха могли да паднат на пистата или върху карта.
 • До пилотиране на картинг не се допускат бременни жени, хора със сърдечни проблеми и здравословни проблеми в областта на врата, кръста и гръбначния стълб.
 • Забранява се пилотирането на картинг на хора претърпели операции, в последните 3 месеца, в опорно-двигателния апарат или други, които биха създали опасност за тяхното здраве.
 • Абсолютно се забранява слизането от болида на територията на пистата.
 • При движение по пистата не се разрешава рязката промяна на посоката на движение с цел удар или пресичане на пътя на друг картинг.
 • Абсолютно се забранява движението в обратната посока по пистата.
 • Ако се завъртите и не можете да продължите, останете в машината и вдигнете ръка, изчакайте служител от пистата.
 • Спазвайте сигнализацията и флаговете по време на управление на картинга. След като излезете на пистата — започнете обиколките си БАВНО — студените гуми имат слабо сцепление (в зависимост от пистата времето за затопляне е различно).
 • По време на пилотирането на картинг абсолютно се забранява спирането на пистата с цел изчакване
 • При неспазване правилата за безопасност ще бъде прекратено пилотирането на нарушителя за дадената сесия. При повторно нарушение — ще бъде забранен достъпът на лицето до картинг пистата.
 • След показване на червен флаг, влезте бавно и спрете плавно, като подредете картинга на показаното от инструктора място.
 • При неспазване правилата за безопасност ще бъде прекратено пилотирането на нарушителя, като платената сума не се възстановява.
 • Служителите на пистата имат право да откажат достъп до пилотиране при неспазване на описаните по-горе правила и при съмнение за употреба на алкохолни или упойващи вещества.
Флагове и сигнализация
Общи Условия и правила за предоставяне на картинг услуги

I. Приложимост?

 • 1.1 С тези Общи Условия се уреждат отношенията между Кидсзон 1 ООД, наричано за краткост “ПИСТАТА”, и потребителите на услугата “картинг и спортна екипировка под наем”, наричани за краткост “КЛИЕНТА/ИТЕ”. Общите Условия се прилагат при предоставянето на всички видове услуги от картинг пистата.
 • 1.2 За приемане на Общите Условия и сключването на договор с ПИСТАТА се счита момента, в който КЛИЕНТА заплати за съответната услуга

II. Декларация

 • 2.1 Във връзка с изискването за подписване на Декларация, КЛИЕНТЪТ предоставя минимални лични данни (име, фамилия, дата на раждане, град, държава), които да позволяват неговата идентификация, за сключването на договор за наем на картинг и спортна екипировка и други услуги предоставяни от ПИСТАТА.
 • 2.2 С Декларацията се изисква деклариране от КЛИЕНТА на определени факти и обстоятелства за неговото здравословно състояние, информираност с риска, който поема с потреблението на услугата, както и че е запознат с настоящите Общи Условия, Правилата за ползване на услугата, ограниченията и забраните, както и всички други изисквания за безопасност, достъпни на информационното табло на пистата и/или на интернет страницата на пистата.
 • 2.3 Пилотирането на лица под 16 години става задължително със писмено съгласие на родител/настойник на лицето (чрез подпис на Декларация). Лица с височина под 1.30м не се допускат до самостоятелно пилотиране.
 • 2.4 Текстът на подписваната от всеки клиент декларация е неразделна част от Общите условия на пистата.

III. Лични данни

 • 3.1 Предоставените, от подписаната на хартиен носител декларация, лични данни не се обработват (освен за съхранение), не се предават на трети страни (освен в предвидените от закона случаи и/или при предявяване на претенция от страна на клиент срещу пистата) и не подлежат на заличаване, до изтичане на предвидения в закона давностен срок, на основание чл.17, параграф 3, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, за установяването, упражняването или защитата на правни претенции от страна на клиента и/или от страна на пистата.
 • 3.2 Декларацията се архивира по дата на сключване на договора и се унищожава след изтичане на предвидения в закона давностен срок.
 • 3.3 Във всеки един момент КЛИЕНТА има право на достъп до личните си данни, както и да ги коригира и/или да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това, посредством заявление, отправено до администратора в писмена форма или по електронен път на имейл privacy@varnakarting.com.

IV. RaceFacer Регистрация

 • 4.1 При регистрация на КИОСК, КЛИЕНТЪТ създава личен профил в социалната мрежа: RaceFacer.com. Създаването на такъв профил е доброволно и е предмет на друг договор, като не е условие за използване на услугите на ПИСТАТА.
 • 4.2 В случай на електронна регистрация (През КИОСК) се подписват многократно действаща декларация, която важи за последващи пилотирания.

V. Срок за съхранение. Заличаване.

 • 5.1 Еднократна декларация – съхраняват се във визически вид без да подлежат на допълнителна обработка (освен за съхранение) в предвиденият от закона давностен срок относно договорната или наказателна отговорност – 10 години. След изтичане на срока декларацията се унищожава по приетия от фирмата ред за съхранение и унищожаване (комисия с протокол)
 • 5.2 Многократно действаща декларация – в случаите на направена регистрация в социалната мрежа RaceFacer.com през КИОСК на Картинг пистата, декларацията се подписва еднократно и важи за последващи пилотирания. В този случай, след поискване на заличаване на личните данни от клиент те ще бъдат заличени от всички места на обработка. Достъп до име, фамилия, имейл адрес и дата на раждане ще имат Длъжностните лица по защита на личните данни на Фейсрейсър ООД и Картинг пистата до изтичане на 120-месечния срок от последното пилотиране. Целта на запазването е достъп до датата на приемане на Общите условия на пистата и защита срещу предявяване на претенции (10 годишен давностен срок за предявяване на претенции за телесни повреди) След изтичане на срока декларацията се унищожава по приетия от фирмата ред за съхранение и унищожаване (комисия с протокол).

VI. Основни правила за ползване на картинг услугите. Мерки за безопасност

 • 6.1 При пилотирането на картинг КЛИЕНТЪТ са длъжни да използват предпазна екипировка – боне и каска.
 • 6.2 ЗАБРАНЕНО Е пилотирането на картинг с пусната дълга коса (косата трябва да бъде вързана), с шалове или други застрашаващи безопасността аксесоари и дрехи, които биха могли да им попречат по време на шофиране да паднат на пистата или върху карта.
 • 6.3 ОПАСНО е карането на картинг с – отворени обувки (като сандали, джапанки, чехли и т.н.), както и обувки на висок ток. Задължително е връзките на обувките да бъдат здраво завързани.
 • 6.4 Преди пилотиране КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери състоянието на основните системи на картинга – кормилна система, спирачна система, ходова част, като пилотира само и единствено в случаи, че те са в изправно състояние.
 • 6.5 КЛИЕНТИТЕ са длъжни да се запознаят предварително с правилата и изискванията на пистата за безопасност, както и да ги спазват през цялото време на пребиваване на територията на пистата.
 • 6.6 Инструкторите на ПИСТАТА имат право да прекратят пилотирането на клиент, който кара опасно, блъска се в други пилоти, не спазва правилата и сигнализацията на пистата, както и във всички случаи на опасно и неадекватно пилотиране. В тези случай, клиента няма право на възстановяване на сумата или части от нея.
 • 6.7 ПИСТАТА не отговаря за инциденти, случили се на Пистата поради неспазване от страна на КЛИЕНТА или на друг пилот, посочените правилата на картинг Пистата или дадените им инструкции, както и за инциденти, причинени от КЛИЕНТА поради неспазване на означения и сигнализация от инструкторите преди/по време на състезание на Пистата.
 • 6.8 ПИСТАТА не носи отговорност и няма задължение да осигурява застраховки, които да компенсират КЛИЕНТИ и/или трети лица при злополуки, предизвикани волно или неволно от самия клиент.
 • 6.9 При причинени от мен вреди на помещенията, пистата, картовете или всяка друга собственост на Кидсзон 1 ООД съм задължен да заплатя обезщетение, независимо дали повредата е в следствие на управление на картинга, наблюдаване или участие по какъвто и да е начин в експлоатацията на пистата,

VII. Спорове

 • 7.1 Всички претенции, касаещи предоставянето на картинг услуги и други спортни услуги на пистата следва да бъдат отнесени директно към Кидсзон 1 ООД. Претенциите следва да бъдат отправени незабавно, след прекратяване на ползването на услугите, освен ако няма основателна причина за удължаване на срока за предявяване на претенцията.
 • 7.2 Всякакви спорове, които могат да възникнат следва да се уреждат чрез провеждане на преговори между клиента и пистата. В случай, че не може да се постигне споразумение, клиентът може да отнесе спора към компетентния български съд, по адреса на управление на Кидсзон 1 ООД.
 • 7.3 При решаване на спорове приложими ще са разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

КАРТИНГЪТ Е ОПАСЕН СПОРТ И ПРИ ИНЦИДЕНТИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ И ФАТАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ!

Информация за действащите правила и конкретни запитвания по конкретни казуси, може да на мерите на уеб адреса на пистата – www.varnakarting.com, на телефон 0899 901 981, на e-mail privacy@varnakarting.com или в управлението на Кидсзон 1 ООД, намиращо се на адрес гр. София, ул. Тинтява 84. Настоящите общи условия са в сила от датата на тяхното приемане и публикуване на информационното табло на пистата и/или на интернет страницата на пистата varnakarting.com


Kак да получиш следващо звание
Kак да получиш следващо звание
Тип картинг
Driver
Expert
Racer

;
Направете онлайн резервация

Варна Картинг
Участници:

ИНДИВИДУАЛНА
СЕСИЯ
ГРУПОВА
СЕСИЯ
Дата / Време:
Тип сесия:

Карт:


Имена
E-mail
Тел. номер

;