Свалете сега
приложението
на
RaceFacer

Промоции

Първи научавате за промоции,
бонуси и състезания


Регистрация

Бърза регистрация на
пистата с личен QR код


Лесен достъп

Постоянен достъп
до резултатите
СВАЛЕТЕ МОБИЛНОТО
НИ ПРИЛОЖЕНИЕ
Kак да получиш следващо звание
Тип картинг
Driver
Expert
Racer