Go-kart track logo
Varna Karting
Varna, Bulgaria
1050 m
Geschlossen
10:00 AM - 10:00 PM
Endurance 2019

НАЦИОНАЛЕН RACEFACER ЕНДУРЪНС ШАМПИОНАТ 2019

 

ПИСТИ ДОМАКИНИ
София Картинг Ринг (София), Картинг писта Лаута (Пловдив), Картинг писта Варна (Варна)

БРОЙ КРЪГОВЕ
12 кръга

 

1 кръг – 24.03
София Картинг Ринг

2 кръг – 07.04
Лаута

3 кръг – 21.04
София Картинг Ринг

4 кръг – 05.05
Варна

5 кръг – 26.05
Лаута

6 кръг – 16.06
Варна

7 кръг – 14.07
Лаута

8 кръг – 25.08
Варна

9 кръг – 08.09
Лаута

10 кръг – 13.10
София Картинг Ринг

11 кръг – 27.10
Лаута

12 кръг – 17.11
София Картинг Ринг

 

ОТБОРИ
До участие в шампионата се допускат отбори съставени от минимум двама и максимум четирима участници. Минималната възраст за участик в отбор е 16 години.
В шампионата могат да се включат неограничен брой отбори, но за всеки кръг бройката на участващите отбори е лимитирана в зависимост от възможностите на съответната картинг писта.
При първоначалната регистрация на отбор той трябва да заяви капитан. Капитанът провежда официалната кореспонденция с организаторите. Той е носител на правата върху името на отбора и спечелените точки по време на шампионата.
За първоначална регистрация на отбор се счита първата заявка за участие в кръг от шампионата. Тя трябва да съдържа информация за името на отбора, членовете на отбора да е посочен капитанът на отборът и да има заявени официални имейл и телефон за контакт с отбора.


ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Заявки за участие в кръг се подават по имейл до съответната картинг писта домакин на кръга.
Заявки за участие започват да се приемат 10 дни преди съответния кръг и спират да се приемат 3 дни преди кръга.
Ако подадените заявки са повече от максималният възможен брой на участващи отбори на съответната картинг писта то се взема предвид времето на постъпване на заявката, като предимство имат отборите подали първи заявките си и заплатили такса за участие.

Имейл адреси за подаване на заявки за участие:

Писта

Имейл

Телефон

София Картинг Ринг

office@sofiakarting.com 0899 907 981

Картинг писта Лаута

deltakart@gmail.com

0899 907 991

Картинг писта Варна

varnakarting@abv.bg

0899 901 981

 

Всеки отбор ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се регистрира:

1. В платформата RACEFACER.COM
2. Ако иска да участва в класирането на Соди Сериите трябва да се регистрира и на адрес www.sodiseries.com


МАКСИМАЛЕН БРОЙ ОТБОРИ НА СЪСТЕЗАНИЕ

Писта

Максимален брой отбори

София Картинг Ринг

14

Картинг писта Лаута

10

Картинг писта Варна

12

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

София Картинг Ринг

Квалификация: Мини спринт - 3 обиколки квалификация + 10 минути състезание
Състезание: 180 минути


Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна

Квалификация: Мини спринт - 3 обиколки квалификация + 5 минути състезание
Състезание: 120 минути

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

София Картинг Ринг

260 лв на отбор на кръг

Картинг писта Лаута

180 лв на отбор на кръг

Картинг писта Варна

180 лв на отбор на кръг

 

КЛАСИРАНЕ
Класирането се извършва на база спечелени точки на отбор от всеки кръг. За класирането се вземат спечелените точките от максимум 8 състезания на отбор (това са 8-те състезания, в които отборът е спечелил най-много точки)
Пр: Ако отбор е участвал в 10 старта то за крайното класиране ще се смятат точките спечелени от 8-те старта с най-предно класиране на отбора

Ако два или повече отбора завършат шампионата с равен брой точки за определяне на по-предно класиране се вземат следните допълнителни критерии:
1. Брой участия в състезания
2. Повече по-предни класирания (сравняват се колко първи, втори, трети и т.н. места има спечелени от отбора по време на шампионата)

ТОЧКУВАНЕ
За всеки кръг от шампионата точки получават отборите, които се класират от 1-во до 8-мо място както следва

1 място

2 място

3 място

4 място

5 място

6 място

7 място

8 място

10 т.

8 т.

6 т.

5 т.

4 т.

3 т.

2 т.

1 т.

 

 

ПОДРОБЕН РЕГЛАМЕНТ

ИЗРАВНЯВАНЕ НА ТЕГЛОТО

София Картинг Ринг

Изравняването на теглото е до 83 кг с цялата екипировка. Всеки участник в състезанието отговаря за допълнителните тежести, които ще получи след претеглянето. Той е длъжен да поставя допълнителните тежести в бокса на картинга преди да започне да пилотира.


Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна

Изравняването на теглото е до 80 кг с цялата екипировка, като максимално добавените тежести ще са 15 кг.
Ако сборът от реалните килограми и добавените тежести на участник е по-малък от 80 кг то тогава се добавя по 0,05 секунди на килограм за всяка обиколка, която пилотът с по-малкото тегло е направил по време на състезанието.

 

КВАЛИФИКАЦИИ

София Картинг Ринг

Квалификацията за състезанието е Мини Спринт
3 обиколки квалификация и 10 минути пилотиране.
Подреждането на стартовата решетка на състезанието се базира на класирането по позиция от квалификацията
Отборът избира представителя, който ще кара в квалификацията.

Участникът, който пилотира в квалификацията няма право да стартира състезанието.


Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна

Квалификацията за състезанието е Мини Спринт
3 обиколки квалификация и 5 минути пилотиране.
Подреждането на стартовата решетка на състезанието се базира на класирането по позиция от квалификацията
Отборът избира представителя, който ще кара в квалификацията.

Участникът, който пилотира в квалификацията няма право да стартира състезанието

 

СЪСТЕЗАНИЕ

София Картинг Ринг

180 минути състезание без прекъсване в права или обратна посока на пистата (в зависимост от решението на организатора)
Старт – тип Льо Ман


Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна

120 минути състезание без прекъсване в права или обратна посока на пистата (в зависимост от решението на организатора)
Старт – тип Льо Ман

 

СМЕНИ НА КАРТИНГ И ПИЛОТ

София Картинг Ринг

Трябва да бъдат извършени минимум 7 смени по време на състезанието.
При всяка смяна на картинг задължително се сменя и пилот.
Минималното време за обиколка при спиране в бокса е 90 секунди.
Налага се наказание от 10 секунди за всяка секунда по-малко от норматива.

Максималното каране на един стинт е 60 минути.


Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна

Трябва да бъдат извършени минимум 5 смени по време на състезанието.
При всяка смяна на картинг задължително се сменя и пилот.
Минималното време за престой в бокса е 1 минути (вход бокс - старт/финална линия)
Налага се наказание от 10 секунди за всяка секунда по-малко от норматива + разликата в норматива (Пр. ако отбор излезе от бокса на 58 секунда то ще му бъде наложено наказание от 20 секунди + 2 секунди разлика в норматива или общо 22 секунди)

Максимално каране на един стинт е 45 минути.

 

ПРИНУДИТЕЛНА СМЯНА НА КАРТИНГ

София Картинг Ринг

Ако има повреда на картинг и се наложи принудителна смяна по време на състезанието, то загубеното време от обиколката се изважда от следващото време за престой в бокса


Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна

Ако има повреда на картинг и се наложи принудителна смяна по време на състезанието, то загубеното време от обиколката се изважда от следващото време за престой в бокса
(Пр. Ако пилот прави обиколка за 54 секунди, а обиколката при смяната на картинга е 1:13 секунди то разликата е 19 секунди, като при следващия бокс минималното време за престой ще бъде 41 секунди)

Максималната корекция при такива настъпили събития е до 30 секунди

Ако смяна на картинг се случи в момент, в който отбора няма повече влизания в бокса секундите се изваждат от общото време след финала на състезанието.

 

ФЛАГОВЕ И НАКАЗАНИЯ

София Картинг Ринг

В състезанието ще бъдат използвани стандартни за пистата/организаторите флагове, които ще бъдат припомнени на
брифинга преди състезанието.
- 15 секунди – фалстарт
- 10 секунди за изпреварване с удар
- 20 секунди за изпреварване с удар задминаване ако след удар, пострадалият пилот загуби повече от 1 позиция.
-15 секунди - настъпване на жълтата линия при излизане от бокса 
- 5 секунди - при удар на картинг при спиране в бокса за смяна
- 5 секунди - при излизане от бокса помагащите пилоти, нямат право да избутват излизащия картинг


Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна

В състезанието ще бъдат използвани стандартни за пистата/организаторите флагове, които ще бъдат припомнени на брифинга преди състезанието.
Наказанията ще бъдат обявени на брифинга преди състезанието
- 15 секунди наказание при фалстарт
- 5-15 секунди наказание при неспортсменско пилотиране (при преценка на съдиите
- 15 секунди наказание (или по-голямо по преценка на съдиите) при удар и отнемане на позиция (без позицията да бъде върната)
- 5 секунди наказание при удар и отнемане на позиция (ако позицията да бъде върната)
- 30 секунди наказание или декласиране, ако след удар, пострадалият пилот загуби повече от 1 позиция.
- при следващи удари отборът може да бъде дисквалифициран по преценка на съдиите

* Наказания за нарушения в бокса:
5 секунди - При удар на картинг при спиране в бокса за смяна
5 секунди - При излизане от бокса помагащите пилоти, нямат право да избутват излизащия картинг
10 секунди – Ако повече от 1 пилот има право да помага при смяна в бокса


Wie kann ich den nächsten Titel erhalten?
Wie kann ich den nächsten Titel erhalten?
Typ-Karting
Driver
Expert
Racer

;
Buchen Sie On-line

Varna Karting
Teilnehmer:

INDIVIDUELL
Session
GEMEINSAM
Session
Date / Time:
Session type:

Kart:


Namen
E-mail
Telefonnummer

;